OdbioryiSwiadectwa.pl

Na czym polega Odbiór Techniczny?

Odbiór techniczny mieszkania deweloperskiego to punkt kulminacyjny całego procesu budowlanego. To staranne sprawdzenie każdego detalu mające na celu potwierdzenie, że nowo wybudowana nieruchomość spełnia najwyższe standardy jakości. Artykuł ten rzuci światło na poszczególne etapy takiego odbioru technicznego.

Odbiór techniczny krok po kroku

Odbiór techniczny mieszkania deweloperskiego to formalność, która odbywa się po zakończeniu budowy i przed przekazaniem nieruchomości nowemu właścicielowi. Proces ten ma na celu potwierdzenie, że mieszkanie spełnia wszystkie normy budowlane i jest gotowe do zamieszkania. Oto kilka kroków, które zazwyczaj są związane z odbiorem technicznym:

1. Zapoznanie się z dokumentacją

Przed przystąpieniem do odbioru technicznego, warto sprawdzić kompletność i poprawność dokumentacji technicznej mieszkania, takie jak rysunki techniczne, standard deweloperski czy instrukcję użytkowania. Należy również dowiedzieć się, czy zostało już wydane pozwolenie na użytkowanie budynku, a jeśli nie to na jakim etapie jest dopełnienie formalności związanych z tą procedurą.

2. Ogólna i szczegółowa weryfikacja stanu technicznego

Podczas odbioru technicznego sprawdzane są wszystkie elementy mieszkania. Wszystko musi być zgodne z normami budowlanymi i spełniać ustalone standardy jakości. Elementy podlegające sprawdzeniu to.:

3. Podpisanie protokołu technicznego

W trakcie odbioru technicznego sporządza się protokół, w którym zawarte są wszystkie uwagi i ewentualne ustalenia dotyczące ewentualnych napraw bądź poprawek do wykonania. W trakcie sporządzania protokołu, przedstawiciele dewelopera i nabywcy dokładnie sprawdzają wszystkie elementy wykonania nieruchomości. Wszelkie odstępstwa od norm budowlanych oraz wszelkie usterki są odnotowywane w tym właśnie protokole.

Tam też mogą być zawarte ustalenia dotyczące ewentualnych prac naprawczych. Jeśli protokół wskazuje na konieczność poprawy określonych elementów, deweloper zobowiązany jest do ustosunkowania się do uwag, a po ich pozytywnym rozpatrzeniu do ich szybkiego i skutecznego usunięcia przed ostatecznym przekazaniem mieszkania. Warto podkreślić, że protokół stanowi formę zabezpieczenia interesów nabywcy, gwarantując mu, że mieszkanie zostanie przekazane w pełni zgodne z ustalonymi standardami.

4. Naprawy i poprawki

Zgodnie z art. 41. pkt. 6 Ustawy Deweloperskiej, jeśli podczas odbioru technicznego zostaną stwierdzone nieprawidłowości uznane za zasadne, deweloper zobowiązany jest do ich naprawy przed przekazaniem mieszkania nowemu właścicielowi w ciągu 30 dni od dnia podpisania protokołu.

5. Przekazanie kluczy

Po pomyślnym zakończeniu odbioru technicznego, deweloper przekazuje klucze do mieszkania nabywcy oraz wszelkie dokumenty związane z nieruchomością, takie jak instrukcje obsługi urządzeń, gwarancje na sprzęty czy dokumentacja techniczna. Deweloper może również udzielić krótkiej prezentacji dotyczącej funkcji i rozwiązań technicznych zastosowanych w budynku, aby ułatwić nabywcy szybkie dostosowanie się do nowego środowiska.

Ta strona korzysta z ciasteczek, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.