OdbioryiSwiadectwa.pl

Częste pytania dotyczące odbiorów technicznych

Odbiór techniczny mieszkania deweloperskiego – czyli po co, jak i kiedy?

Odbiór techniczny mieszkania deweloperskiego to formalność, która odbywa się po zakończeniu budowy i przed przekazaniem nieruchomości nowemu właścicielowi. Proces ten ma na celu potwierdzenie, że mieszkanie spełnia wszystkie normy budowlane i jest gotowe do zamieszkania. Oto kilka kroków, które zazwyczaj są związane z odbiorem technicznym:

Odbiór techniczny ma miejsce po zakończeniu wszystkich prac budowlanych wykonywanych przez dewelopera. To ostatni krok przed oddaniem kluczy do nieruchomości. Ma on na celu potwierdzić, że wszystkie prace zostały zrealizowane zgodnie z przyjętymi normami i standardami. Ważne jest, aby taki odbiór odbył się w obecności Inwestora oraz przedstawiciela Dewelopera i podczas odbioru został sporządzony protokołu odbioru nieruchomości, w którym zostaną ujęte usterki, które wymagają poprawy.

Za przeprowadzenie odbioru technicznego nieruchomości odpowiedzialny jest Inwestor. To on odpowiada za sprawdzenie stanu technicznego nieruchomości. Z racji, że jest to czynność niecodzienna i wymagająca obszernej wiedzy technicznej, Inwestor może zdecydować się na zatrudnienie specjalisty, który przeprowadzi inspekcję stanu technicznego nieruchomości w jego imieniu. Innymi słowy, Inwestor odpowiada za to, aby samodzielnie lub poprzez skorzystanie z usług eksperta wskazać wszystkie usterki, które jego zdaniem powinny zostać naprawione przez Dewelopera.

Proces odbiorów składa się z kilku etapów, obejmujących przygotowanie i przeanalizowanie dokumentacji technicznej, sprawdzenie stanu faktycznego nieruchomości podczas odbioru technicznego, sporządzeniu protokołu z odbioru wraz ze wskazanie usterek i finalnie przekazanie kluczy. Istotą jest staranne przygotowanie do tego procesu. Więcej informacji zostało wskazanych w poście tutaj.

Przed przystąpieniem do odbiorów technicznych niezbędne jest staranne zebranie i przeanalizowanie powyższej dokumentacji. Brak któregokolwiek z tych elementów może opóźnić proces odbioru i stworzyć potencjalne trudności w dochodzeniu usterek podczas odbioru technicznego.
Podczas odbiorów technicznych mogą występować różnego rodzaju problemy, które wymagają szczególnej uwagi i rozwiązania. Poniżej przedstawiam najczęstsze trudności, z jakimi można się spotkać podczas tego kluczowego etapu inwestycji:

Odbiór techniczny jest etapem obligatoryjnym, który zapisany jest w Ustawie Deweloperskiej z 2011r. Deweloper nie może odmówić dokonania odbioru technicznego Inwestorowi, gdyż należy to do jego obowiązków, a zasady jego przeprowadzania powinny być opisane w umowie deweloperskiej.

Wyjątek stanowi sytuacja, kiedy to Inwestor nabył nieruchomość już po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie całego budynku przez Dewelopera. Wówczas odbiór może się odbyć tylko, jeśli był on ujęty w umowie kupna mieszkania. Jest to inny rodzaj umowy, z tego względu Deweloper nie jest zobligowany prawnie do udostępnienia takiego lokalu do odbioru technicznego.

Jeśli Deweloper nie uzyskał pozwolenia na użytkowanie inwestycji, a zaprasza Inwestorów na odbiór techniczny wówczas mamy do czynienia z Przeglądem Technicznym. W praktyce oznacza to, że dany lokal został już ukończony i przygotowany do odbioru technicznego, natomiast Deweloper nie dopełnił jeszcze wszystkich formalności związanych z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie budynku. Wówczas można przeprowadzić przegląd techniczny, gdzie dokładnie tak samo jak przy odbiorze technicznym zostanie sprawdzona nieruchomość i zgłoszone zostaną usterki do protokołu. W tym czasie możliwym jest, że Deweloper uzyska ww. pozwolenie na użytkowanie. Następnie zostaje wyznaczony termin prawidłowego odbioru technicznego, w którym to usterki powinny już zostać uwzględnione i naprawione, a odbiór staje się formalnością, podczas której zostają przekazane klucze do mieszkania.

Cena odbioru technicznego uzależniona jest od metrażu mieszkania. Zgłoś się po indywidualną wycenę odbioru technicznego Twojego mieszkania w formularzu zgłoszeniowym lub mailowo: 

odbioryiswiadectwa@gmail.com

Cennik znajdziesz w zakładce odbiory techniczne. Czas odbioru technicznego uzależniony jest od metrażu mieszkania oraz jego stanu technicznego. Ilość usterek determinuje proporcjonalne wydłużanie się czasu, spowodowane oznaczeniem usterki, wskazaniem i uzasadnieniem jej przed Przedstawicielem Dewelopera i wpisaniem jej do protokołu.

Ta strona korzysta z ciasteczek, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.